Бур сёянӧн кагатӧ верд (1929ʼ вося небӧг)

Материал из Коми тӧданін
Kpv 1929 Гешелина.jpg

Л. Гешелина. Бур сёянӧн кагатӧ верд. Мӧскуа: ССРС-са йӧзъяслӧн шӧрса нига лэдзанін, 1929. 20 лб.

Небӧг йылысь

Небӧг ним Молодцов гижанногӧн:
Бур ԍојанӧн кагатӧ верԁ.
Оргинал ним (рочӧн):
Дайте здоровую пищу ребенку.
Комиӧдіс Н. Каракчиева.
Лӧсьӧдіс А. Чеусова.
Главлит № А 39353.
Вӧчӧдан № 848.
Тиражыс 1500.
Доныс 12 ур.
Личкӧдлӧма Центриздатса Небӧг фабрикаын. Мӧскуа, Шлюз пырмунанін, 6.

Юриндалысь

  • Бур сёянӧн кагатӧ верд : медицина гижӧд. Лб. 3-20.

Пасйӧд

Сканералӧма Рочму войтыр небӧгаинын финнъяслы.
PDF (2016-02-23) босьтӧма Суоми войтыр небӧгаин сайтысь.
Тексталӧма 2016-06-23. EL. 18261 пас.
Конверталӧма да спеллералӧма 2016-07-09. EL. 18495 пас.
Ӧнія гижаннога текст Коми гижӧд онлайн небӧгаинын.

Содтӧд юӧр