Вуджана висьӧмъяс гортса кывтӧм пемӧсъяслӧн да кыдзи наысь видзчысьны (1927ʼ вося небӧг)

Материал из Коми тӧданін

А. Бранзбург, Н. Ельманов. Вуджана висьӧмъяс гортса кывтӧм пемӧсъяслӧн да кыдзи наысь видзчысьны. Мӧскуа: СССР-са йӧзъяслӧн шӧрса нига лэдзанін, 1927. 64 лб.

Небӧг йылысь

Небӧг ним Молодцов гижанногӧн:
Вуҗана-віԍӧмјас-гортса-кывтӧм-пемӧсјаслӧн ԁа кыԇі наыԍ віԁчыԍны 
Оригинал ним (рочӧн):
Беседы о заразных болезнях животных
Комиӧдісны да лӧсьӧдісны А. Карманов, А. Чеусова.
Главлит № 79531.
Вӧчӧдан № 1406.
Тиражыс 2000 ӧтк.
Доныс 50 ур.
Личкӧдлӧма Центриздатса Небӧг пабрикын. Мӧскуа, Шлюз вадортуй, 162.

Юриндалысь

Вуджана висьӧмъяс гортса кывтӧм пемӧсъяслӧн

Лӧсьӧдіс А. Карманов.

 • Кутшӧм ыджыд лёк вуджана висьӧмъясысь. Лб. 3-4.
 • Мый колӧ тӧдны вуджана висьӧмъяс йылысь. Лб. 4.
 • Кытысь лоӧны вуджана висьӧмъяс. Лб. 4-6.
 • Вывті посни гагъяс — микробъяс, налӧн олӧмыс да. Лб. 6-9.
 • Кыдзи кывтӧм пемӧсъяс висьмӧны вуджана висьӧмӧн. Лб. 9.
 • Вуджана висьӧм кутчысьӧм. Лб. 9-10.
 • Организмыд пыр водзсасьӧ висьӧдысь гагъяскӧд. Лб. 10.
 • Кыдзи разалӧны вуджан висьӧмъяс. Лб. 11-12.
 • Кутшӧмӧсь вуджана висьӧмъяс. Лб. 12.
 • Кор позьӧ думайтны, вуджана висьӧм пӧ скӧт вывті ветлӧдлӧ. Лб. 12.
 • Кыдзи лӧньӧдны вуджана висьӧмъяс. Лб. 13.
 • Кытчӧ воштыны пемӧс шойяс да кутшӧм бур найӧс гуалӧмысь. Лб. 13-15.
 • Ещӧ кыдзи позьӧ лӧньӧдны вуджана висьӧмъястӧ. Лб. 15.
 • Видзӧй кывтӧм пемӧсъястӧ висьмӧмысь пистиалӧмӧн. Лб. 15-16.

☼ ☼ ☼

Лӧсьӧдіс А. Чеусова.

 • Чума. Лб. 17-20.
 • Сап. Лб. 21-29.
 • Мыт. Лб. 30-34.
 • Мыйӧн мытыд да сапыд абу ӧткодьӧсь. Лб. 35-36.
 • Сибырса язва. Лб. 36-44.
 • Йӧйталӧм. Лб. 44-50.
 • Лудӧм. Лб. 50-54.
 • Шырысь лишай. Лб. 54-55.
 • Рожа (краснуха). Лб. 55-58.
 • Восьталӧй кывтӧм пемӧсъяс понда тӧждысьысь котыръяс. Лб. 59-60.

☼ ☼ ☼

 • Лыддьысьыс ёртъяс! : шыӧдчӧм. Лб. 61.

Пасйӧд

Сканералӧма Рочму войтыр небӧгаинын финнъяслы.
PDF (2016-02-23) босьтӧма Суоми войтыр небӧгаин сайтысь.
Тексталӧма 2016-08-08. EL.
Конверталӧма ӧнія графикаӧ да спеллералӧма 2017-02-07. EL.
Вежӧминъяс:
Ніга > Ԋіга (лб. 61; ӧпечатка)

Содтӧд юӧр