Скӧтсянь мортлы вуджысь висьӧмъяс (1927ʼ вося небӧг)

Материал из Коми тӧданін
Kpv 1927 Хрусталёв висьӧм.jpg

Доктор А. А. Крусталёв. Скӧтсянь мортлы вуджысь висьӧмъяс. Сыктывдінкар: Коми нига лэдзанін, 1927. 36 лб.

Небӧг йылысь

Небӧг ним Молодцов гижанногӧн:
Скӧтԍаԋ мортлы вуҗыԍ-віԍӧмјас 
Оригинал ним (рочӧн):
Зараза от животных к людям
Комиӧдіс В. П. Булышов.
Облит № 177.
Тиражыс 2500.
Доныс 10 ур.
Личкӧдлӧма Коми нига лэдзанінын. Сыктывдінкар.

Юриндалысь

 • Скӧтсянь мортлы вуджысь висьӧмъяс. Лб. 3-5.
 • Сибырса язва. Лб. 6-11.
 • Эновтчан кӧ — кулан. Лб. 11-14.
 • Сап висьӧм. Лб. 14-17.
 • Йӧйталан висьӧм (дур висьӧм). Лб. 17-21.
 • Ящур висьӧм. Лб. 21-24.
 • Туберкулёз висьӧм. Лб. 24-26.
 • Актиномикоз. Лб. 26-27.
 • Ковъяс. Лб. 27-31.
 • Пон ков (Ехинококк). Лб. 31-33.
 • Трихина. Лб. 33-35.

Пасйӧд

Сканералӧма Рочму войтыр небӧгаинын финнъяслы.
PDF (2014-06-26) босьтӧма Суоми войтыр небӧгаин сайтысь.
Тексталӧма 2016-07-12. EL. (33 325 пас)
Спеллералӧма да конверталӧма 2017-07-13. EL. Онлайн версия

Содтӧд юӧр